Varför är det viktigt med en djurförsäkring?

Ett besök hos veterinären kan vara ganska dyrt. Ibland upp till mer än tusen euro. Det är pengar som du ofta inte har till hands eller någonstans. Därför är det bra att ha en djurförsäkring som täcker dessa kostnader eller en del av dem. I vissa fall behöver du bara betala ett litet bidrag själv.

Att försäkra ditt husdjur är därför ett klokt val. Om du inte har några pengar för behandlingen kommer den inte att genomföras. Även om detta kan vara nödvändigt för att lindra ett husdjurs smärta eller obehag. Dessutom behöver djurförsäkringar inte kosta mycket. Med en billigare försäkring är du ofta väl försäkrad för vård och behandlingar som verkligen är nödvändiga och inte kan vänta.

Har du ännu ingen djurförsäkring? Välj då nu en billig djurförsäkring. På så sätt undviker du mycket onödigt lidande och besvär.

Vad undviker du genom att försäkra ett husdjur?

En olycka kan inträffa när som helst. Det kan också hända ditt husdjur. Med en försäkring för ditt husdjur undviker du oväntade kostnader. Ofta betalar du bara en liten del av behandlingen själv. Hur detta ska ordnas anges ofta i försäkringsvillkoren. Läs dem noga eftersom försäkringarna ofta skiljer sig åt.

En annan fördel är att du inte behöver betala för dyra behandlingar själv. Det gör det lättare för dig att välja om du vill ha behandling eller operation.

Det sista skälet till att försäkra ditt husdjur är att pengar är mindre viktiga när något händer ditt husdjur. Utan försäkring måste du ofta fundera på om du kan betala kostnaderna. Du har alltså bättre förutsättningar att välja djurskydd. Att tänka på detta är ett bevis på ansvarsfullt djurägande.

Låt oss se på fördelarna en gång till:

  • Slipp oväntade kostnader.
  • Du behöver inte betala för dyra behandlingar själv.
  • Pengar spelar ingen roll för nödvändig behandling

Är det normalt att försäkra ett husdjur?

Det blir allt vanligare att ha en bra djurförsäkring. Fler och fler ser fördelarna. Men du måste veta vad ditt husdjur är försäkrat för och vad det inte är försäkrat för. Du kan läsa om det i försäkringsbolagets försäkringsvillkor.

Att teckna en försäkring för sällskapsdjur är därför normalt och mycket klokt. En hund, en katt eller ett annat djur är ofta en uppskattad ägodel i en familj. Allt oftare ses ett djur som en del av familjen. Det skulle därför vara mycket synd om en behandling inte kunde äga rum för att du helt enkelt inte har råd med den eller för att du inte är försäkrad för en relativt låg månadspremie. Tänk därför noga igenom fördelarna med en djurförsäkring och dess värde. Så att du kan ge ditt husdjur all den vård det behöver. 

Vad är en djurförsäkring?

Behöver ditt husdjur läkarvård? Då är du väl försäkrad med en djurförsäkring. Detta förhindrar att ett besök och en behandling kostar mycket pengar som du måste betala själv. Ett veterinärbesök när något händer kan lätt kosta hundratals euro. För att inte tala om den efterföljande behandlingen.

Men det är inte alla som har en bra djurförsäkring. Det är synd, för du har nytta av ekonomisk trygghet. Det är en absolut fördel för djurens välbefinnande. Precis som vi människor behöver djuren den bästa vården.

Vilken typ av försäkring är bäst?

Det finns många olika typer av försäkringar som du kan teckna. Du kan tänka på en bra grundförsäkring. Men det finns också tilläggsförsäkringar. Ibland även med förebyggande vård för din hund. Det är nästan omöjligt att i förväg avgöra vilken försäkring som är bäst. När allt kommer omkring måste du hantera olika typer av hundar och vad du är villig att betala för en bra försäkring.

Rådet är därför att i alla fall ha en bra grundförsäkring. Med en bra grundförsäkring får du ofta redan en stor del av kostnaderna ersatta för behandling hos veterinären.

Utöver en bra grundförsäkring kan du också teckna tilläggsförsäkringar. Du kan tänka dig försäkringar för sjukgymnastik och alternativ vård. För vissa är detta ett absolut måste och för andra är det överflödigt. Vilken försäkring du väljer har därför alltid att göra med ditt personliga val och hur mycket du vill betala.

Vilken försäkringsgivare är bäst?

Som tidigare nämnts finns det flera försäkringsbolag med olika typer av försäkringar. Vilken som passar dig eller som du bör välja beror mycket på dina preferenser och din ekonomiska situation. Ju fler försäkringar du tecknar, desto dyrare blir de i slutändan.

Det är bra att jämföra de olika försäkringar som finns tillgängliga. Det kan finnas många skillnader. På så sätt vet du inte bara vad som finns tillgängligt utan också vad du måste ta hänsyn till när det gäller kostnader.

Hur kan du teckna en djurförsäkring?

De flesta djurförsäkringar kan tecknas online nästan omedelbart. Men det är också möjligt att du vill ha mer information om en försäkring eller har frågor som du vill ha svar på först. I dessa fall kan du helt enkelt kontakta försäkringsbolaget, som säkert vill tänka med dig.

När du vill försäkra äldre djur vill försäkringsbolaget alltid ha en dokumentation för att utesluta aktuella vårdbehov. När en hund har ledproblem är du alltså inte försäkrad för dem i framtiden. Detta gäller även när du vill byta.

Om du bara tecknar en djurförsäkring när något faktiskt är fel, kommer försäkringen i många fall inte att ersätta behandlingen.

Börjar djurförsäkringen gälla omedelbart?

Försäkringen träder i kraft först när du har lämnat in allt som behövs. De flesta försäkringsbolag tillämpar dessutom en tidsperiod under vilken du inte får kräva ersättning för vårdkostnader. Med undantag naturligtvis för akutvård, som inte kan förutses.

Med ett stort antal försäkringsgivare måste du vänta tills allt är i ordning. Du kan tänka dig att lämna in en dokumentation, information om hunden och dina personuppgifter.

Är förebyggande vård för ditt husdjur också försäkrad?

Alla paket innehåller inte förebyggande vård som du är försäkrad för. Kontrollera detta noggrant om du behöver det. Förebyggande vård omfattar kastrering eller sterilisering av din hund. Beroende på försäkringstypen är det också möjligt att en årlig kontroll är försäkrad.

Det blir alltmer sällsynt att vaccinationer är försäkrade eller ersätts av försäkringsbolaget. Det finns dock paket som fortfarande erbjuder detta. Det är bra att se om ett paket som du väljer erbjuder denna möjlighet. Du kan spara mycket pengar genom att göra det.

Ett bra försäkringsbolag känner till de medicinska möjligheterna. Det är bra att veta vilka försäkringsbolag som är medvetna om detta. Eftersom ny teknik inte är försäkrad av alla försäkringsbolag. Om du har frågor om detta kan du vända dig till helpdesk hos ditt försäkringsbolag.

Är djurförsäkringar värda pengarna?

Att försäkra ett husdjur är definitivt värt pengarna. Om du försäkrar ditt husdjur behöver du inte oroa dig för vårdkostnaderna vid sjukdom eller olycka. När du måste gå till veterinären kan det kosta mycket pengar. Behandlingen kan kosta 100 euro, men om det är fråga om en operation kan det kosta mycket mer, ibland till och med tusentals euro.

Om du inte har mycket pengar att spendera kan du överväga en billigare grundförsäkring. De är billigare än de andra paketen, men du är säker på att en stor del av kostnaderna för medicinsk vård av ditt husdjur kommer att ersättas.

Priset på djurförsäkringar varierar från några tiotals till hundratals euro per månad. Det är därför en bra idé att jämföra och se vilken djurförsäkring som passar bäst för dina behov. Du sparar inte bara pengar utan kan också vara säker på att du får den vård du vill ha.

Hur stor är den normala premien?

Det är som sagt svårt att avgöra vilken premie som är normal. När det gäller de kompletterande vårdpaketen kan man göra dem så dyra som man vill, vilket för övrigt inte avgör vilken vård man är försäkrad för. Det är därför bra att göra överväganden, men också att jämföra och att ta kontakt om du är osäker. Med sjukförsäkringsbolaget för ditt husdjur?

Allt fler försäkringsbolag erbjuder möjligheten att försäkra ett husdjur. Detta är en bra utveckling. På så sätt är premien för en djurförsäkring relativt överkomlig. Men det är naturligtvis olika för varje ekonomisk situation, där en person lätt kan sakna pengar, medan den andra har svårare att hantera dem. Jag har inte råd att förlora pengarna.

Det är därför omöjligt att ge en bra indikation på vad premien kan kosta. För det måste du verkligen göra en bra jämförelse av den vård du vill ha.

kvinna med hund

Skulle det inte vara bättre att hålla lite pengar åt sidan?

Naturligtvis är det också möjligt att spara för oförutsedda kostnader hos veterinären, men i praktiken fungerar det ofta inte. Du måste hantera utgifter. Att lägga pengar åt sidan är ofta en del av en försäkring.

Dessutom är 1 000 euro eller mer inte något som du bara kan spara ihop till. Det är därför klokt att teckna en bra försäkring för ditt husdjur. På så sätt undviker du att inte kunna betala kostnaderna eller finansiera behandlingen, vilket leder till att ditt husdjur lider i onödan.

Vad kan du försäkra ditt husdjur för?

Försäkringarna för sällskapsdjur är mycket omfattande, precis som sjukförsäkringarna för människor. Du kan välja ett grundläggande standardpaket. Detta täcker ofta 50% av alla sjukvårdskostnader. Men du kan också välja ett mer omfattande paket. Ett utökat paket omfattar ofta skydd för tänder, operationer, olyckor, vård av pälsar och förebyggande vård.

Om du väljer ett mer omfattande paket är du ofta försäkrad för ett högre belopp. Beloppet kan uppgå till fem- eller sex tusen euro per försäkringsår. Det låter förstås som mycket pengar, men i praktiken är det inte så mycket, särskilt inte om det krävs riktig sjukvård. Gör en skanning, utför en operation och följer upp behandlingen. Dessa är ofta mycket dyra. Du måste tänka på tusentals euro för en specialistbehandling eller operation.

Varför är så många försäkringsgivare uteslutna?

Många försäkringsbolag utesluter vissa hundraser eller vissa behandlingar. De gör detta av en anledning, nämligen för att hålla försäkringarna överkomliga. Många raser kan behöva opereras i framtiden för att kunna fortsätta leva och fungera. Man kan tänka på höfter som är slitna eller har en felaktig hållning, men man kan också tänka på annan vård, till exempel av näsan eller öronen.

Ett försäkringsbolag kommer alltid att utesluta något som är känt. Det är också så här det fungerar när du byter försäkringsbolag och har en vårdhistorik med din hund. Försäkringsbolaget kommer då alltid att välja att utesluta den specifika vården, eftersom de i förväg vet att du kommer att behöva den vården och att den kostar pengar.

Vad kan man inte försäkra ett husdjur för?

Det beror på försäkringsbolaget där du bor om den är försäkrad eller inte. Det är bra att kontrollera de allmänna försäkringsvillkoren för att se om den vård du vill ge ditt husdjur är försäkrad eller inte. Om du är osäker eller inte hittar någon lösning är det bra att kontakta försäkringsbolaget så kan de hjälpa dig.

Genom att ställa frågan i god tid om vilken vård som är försäkrad och vilken som inte är det, undviker du besvikelser och motgångar när din hund eller annat husdjur behöver vård eller behandling. I vissa fall är det möjligt att försäkra den extra vård du vill ha mot en extra kostnad. Men försäkringsgivaren är inte skyldig att göra detta. Det är bra att veta, men som tur är finns det fler försäkringsgivare. Du har alltså verkligen en marknad där du kan jämföra, titta på och teckna försäkringar.

Vilka husdjur kan försäkras?

Vi visste redan att du kan försäkra en hund eller en katt. Men det finns fler djur som du kan försäkra. För att göra detta måste du leta efter en särskild försäkring för det djur du har. I vissa fall kan ett försäkringsbolag erbjuda dig en skräddarsydd försäkring.

När du försäkrar ett husdjur är det alltid bra att titta på de allmänna villkoren för försäkringen. Oavsett vilket djur det är, genom att ta en bra titt på de försäkringar du tecknar? Det du är försäkrad för förhindrar att du måste betala extra senare eller att du ställs inför ekonomiska överraskningar. När du behöver en försäkringsgivare för en behandling eller operation som djuret måste genomgå.

Vilka undantag finns för husdjur?

Varje försäkringsbolag har undantag, som kan ha att göra med specifika besvär som passar ett husdjur eller en ras, men de kan också ha att göra med vård som de inte vill betala för. Av andra skäl kan en försäkringsgivare fritt bestämma vad du kan försäkra dig för och vad du inte kan försäkra dig för. Du kan själv hitta en försäkring som täcker det du vill försäkra dig för.

Undantagen nämns ofta inte direkt på webbplatsen. Så du måste tänka noga på det. Så att du kan ställa frågan till försäkringsgivaren. Försäkringsbolaget kan undersöka saken på nolltid och ge dig ett lämpligt svar.

Är det en bra idé att försäkra alla husdjur?

Om du har fler än ett husdjur är det bra att försäkra dem alla, även om det bara är för minimikostnaderna för skötsel. På så sätt undviker du ekonomiska överraskningar senare. Vissa djurförsäkringar erbjuder dessutom rabatt om du försäkrar fler än ett husdjur. Denna rabatt kan ibland vara så mycket som 10 eller 20%, beroende på var du försäkrar ditt husdjur.

Att försäkra ett husdjur är ingen överflödig lyx. Du vill hellre inte ha en försäkring än att ha den, men när du behöver den är det bra att vara försäkrad eftersom du slipper oväntade kostnader och kan ge ditt husdjur den vård det behöver.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på pinterest
Pinterest
Dela på whatsapp
WhatsApp
sv_SESvenska